מחירון

money
מחירון לאימוני תחזוקה שוטפת

חבילת 10 אימונים – 600 ש"ח (60 לאימון)
חבילת 20 אימונים – 1000 ש"ח (50 לאימון)
חבילת 40 אימונים – 1900 ש"ח
חבילת 60 אימונים – 2700 ש"ח (45 לאימון)
מחיר שיעור אחד – 75 ש"ח

מחירון לאימון אישי

חבילת 10 אימונים – 2000 ש"ח (200 לאימון)
אימון אחד – 250 ש"ח

מחירון לאימון זוגי

חבילת 10 אימונים – 2500 ש"ח (250 לאימון)
אימון אחד – 280 ש"ח

* אמצאי תשלום: מזומן, צ'קים או אשראי בתוספת עמלה.